Privacyverklaring

PRIVACY STATEMENT BRUIN CAFÉ JAXX T.B.V. CORONA DEURBELEID 1. Algemeen

In dit privacy statement geeft Bruin Café Jaxx informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Bruin Café Jaxx. Bruin Café Jaxx is gevestigd aan de Molenstraat 60, 4701JT Roosendaal en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 63404877. Bruin Café Jaxx is bereikbaar via telefoonnummer 0615149251.

Bruin Café Jaxx is de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die via de website https://jaxx.creadevwebdesign.nl/ worden verkregen of gegenereerd.

Dit privacy statement geldt voor de bezoekers van de website van https://jaxx.creadevwebdesign.nl/, bezoekers van Bruin Café Jaxx als horecalocatie en verder alle personen van wie Bruin Café Jaxx persoonsgegevens verwerkt met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij Bruin Café Jaxx.

Dit privacy statement heeft uitsluitend betrekking op het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van het door de overheid opgelegde Corona deurbeleid. Overige voorwaarden voor bezoek aan Bruin Café Jaxx vind u hier: https://www.bruincafejaxx.com/privacyprotocol. Indien u een tijdslot reserveert, verklaart u zich automatisch akkoord met de op deze link gestelde privacyvoorwaarden.

  1. Persoonsgegevens De persoonsgegevens die door Bruin Café Jaxx worden verwerkt zijn (a) persoonsgegevens die u via de website https://jaxx.creadevwebdesign.nl/ heeft doorgegeven. Voorbeelden van persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zijn: voornaam, achternaam, e- mailadres en telefoonnummer.
  2. Bijzondere persoonsgegevens Conform de door de overheid hiervoor opgestelde regels, vraagt Bruin Café Jaxx u tijdens het registratieproces te verklaren dat u in goede gezondheid verkeert en geen tekenen van Corona-klachten vertoont. Op grond van de eerder genoemde overheidsmaatregelen bestaat voldoende grond om deze bijzondere persoonsgegevens te verwerken.
  3. Gebruik van persoonsgegevens Bruin Café Jaxx gebruikt de persoonsgegevens voor verschillende doeleinden die wij hieronder beschrijven: het bieden van een mogelijkheid tot het reserveren van een tijdslot, het verlenen van toegang tot de horeca-locatie Molenstraat 60 en het bijbehorende terras (enkel op het gereserveerde tijdstip) en communicatie over de gemaakte reservering.
  4. Inschakeling van derden Bruin Café Jaxx heeft voor het verwerken van uw persoonsgegevens CreaDev Webdesign & Development (gevestigd aan de Pastoor van Akenstraat 116, 4703BE Roosendaal) ingeschakeld die uitsluitend in opdracht van Bruin Café Jaxx persoonsgegevens verwerkt. Bruin Café Jaxx heeft met CreaDev Webdesign & Development een verwerkersovereenkomst afgesloten.
  5. Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EER verwerkt.

V1 29-05-2020

  1. Cookies Deze website van Bruin Café Jaxx maakt gebruik van zogenaamde functionele en analytische ‘cookies’. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die bij bezoek aan een website op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. De functionele cookies worden gebruikt om zorg te dragen voor een goed werkende website. De analytische cookies worden gebruikt om statistieken bij te houden over het gebruik van de website. Bruin Café Jaxx gebruikt hiervoor Google Analytics van Google, Inc. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google Analytics. Wilt u geen Google Analytics cookies accepteren klik dan hier. U kunt cookies ook uitschakelen door in de instellingen van uw browser alle of slechts bepaalde cookies te weigeren. Houd u er rekening mee dat wanneer u bepaalde cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website niet kunt gebruiken en het gebruiksgemak van de website beperkt wordt.
  2. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens / Klachten
  1. 8.1.  Iedere persoon heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens. Indien een betrokkene van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de betrokkene vragen heeft over dit Privacy statement kan de betrokkene Bruin Café Jaxx bereiken via telefoon 0615149251.
  2. 8.2.  Als u een klacht heeft over hoe Bruin Café Jaxx uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u contact met Bruin Café Jaxx opnemen door te bellen met 0615149251. Indien dat niet leidt tot een oplossing dan kunt u altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl).

9. Bewaartermijn

9.1. Bruin Café Jaxx bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden of zolang als nodig om te voldoen aan wet- en regelgeving.

10. Beveiliging

10.1. Bruin Café Jaxx heeft in de verwerkersovereenkomst met CreaDev Webdesign & Development passende technische en organisatorische maatregelen vastgelegd om persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

11. Wijzigingen in het Privacy statement

11.1. Bruin Café Jaxx behoudt zich het recht voor dit Privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Bruin Café Jaxx adviseert de betrokkenen dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy statement is bijgewerkt op 29 mei 2020.